Surat

Ýükçi

Her bendäniň öz ýüki bar,
ýetirmeli menzile,
ýa ýetirjek bolmaly,
sebäp doly kepillik ýok her kime,
biri hammal ýaly derlejek her gün,
beýlekisi ýatjak bolsa erkine;
“Ýollar hyz-hyramy, aralyk ýaman” -
diýen, meger, şunuň üçin Azady.
Ýüki agyr düşen maýrylar, çöker,
adam köp bolsa-da, eşdilmez dady...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020