Surat

Eşegiň ykbaly

Sen eşege gül düşäp,
bal iýdirip bilmersiň;
düşünmez ol hezzete,
hem galar şor mellekde,
çaýyr tapsa, hoş bolup,
ýa saýyp özün ökde;
hyzzynlasa, ursalar,
yza teser, ýuwaşar,
gözi gorkudan dolup,
eşek eşek ykbalyndan
gutular diňe ölüp...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020