Surat

Ölenbaşy

Özüne däl, başgalara bil baglan,
depilse - ýykylan, urulsa – aglan,
hem hudaýa gözün diken üznüksiz,
hala iniň bolsun, hala-da agaň,
hala duşman bolsun, hala-da dostuň,
hala ildeş, hala başga, ýedi ýat,
hala gygyr, hala ýalbar, özelen,
hala el ber, hala gül ber egilip,
hala pul ber hiç tükenmez, dikelmez,
ýa dikelse, ömri boýy gul bolar,
garaşar ol, geler olar, göreşer,
garaşar ol, öler olar, galaryn,
hem öleniň başy bolar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021