Ýeňilýäniň hökümi

Uruş hakda hakykaty aýdana
on, on bäş ýyl kesýäniň ýagdaýy,
belki, gürrüň edeniňe degmeýär,
ýeňýäniň däl, ýeňilýäniň eý-waýy...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024