Sowet netijesi

W.Bukowksiniň äheňinde

Adamlaryň kellesini kesdiler,
bir asyr däl, iki asyr, üç asyr,
ahyrynda bolşewikler gazandy
görlümedik uly, täsin netije,
kellesiz adamlar doglup başlady,
hiç bilmejek parhyn, gündizmi, gije...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023