Ilkinji duşuşyk

Birisi diýipdir obadaş gözel,
haýran etdi akly bilen ilkinji,
iň ilkinji duşuşykda, bellenen,
gelmedi ol oňa, tanady meni,
ýa uzakdan, has öňünden gördi ol,
içimdäki ot-ojaksyz tütüni,
niýetimi, diňe ulanmak, zyňmak,
adamlary, jorap ýaly, könelen,
indi özüm duýýan aýakgap kimin,
alman giden ýaly dükana gelen.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023