Medally hökümet

Ikiýüzli üçin medal,
orden bolsa, gysganylmaz,
at-dereje alar olar,
wezipeli bolar olar,
käte diňe bir, iki däl,
üç-dört orun alar olar;
ikiýüzli, iki sözli
ikiýüzli hökümete
bir sözlüden iki ese,
ýa ýüz esse gerek bolar,
o hökümet ilim diýmez,
diýmez millet kösenmesin,
hor bolmasyn, talanmasyn,
başyn sypar iki ýüzliň,
diýer günde içden, zaryn:
Dünýe dursun, şular dursun!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023