Surat

Ykbal bahanasy

Aýdylan bu, bir kiçijik
gaý-tupana döz gelmeseň,
açyk deňze çykma, oglan,
gazap bilen, ýumruk düwüp,
akyl gerek söweş üçin,
sowuk akyl, gyzgyny däl,
öz-özüňi gözden salyp,
diýme gülüp, belki, ykbal.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023