Süri sütemi

Süri seni sylamaz hiç,
sygdyrmaz ol içine-de,
eger biri bolmasaň sen,
özlerine kybap, gülýän,
ýa aglaýan özleri dek,
ýa-da içýän, arzan arak,
çilim bolsa, çekýän günde,
ýa nas atyp, naskädiňe
guwanmasaň, daşyn sypap,
ýa-da müýnli, ökünýän dek
geleniňe ýagty dünýä,
başyň aşak, egilmeseň,
ot bolsun ýa saman bolsun,
güne ýanan meýdanlarda,
otlamasaň iller ýaly,
aç bolsaň-da, dok bolmasaň,
süri seni sylamaz hiç,
gözden girden ok bolmasaň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023