Ýeke-täk çäre

Bütin dünýäň ýükün egne,
bütin iliň ýükün beýnä,
ýüregiňe aljak bolma,
goý özüne adamlaryň,
öz hapalan köçesini,
öz tüýdülen keçesini,
halysyny, kilimini,
tansa çydan ýa göwşüldän,
öz suwlaryn, öz ýerlerin
awy eden, zäher eden,
öz howasyn goý millete,
gedem bolsa, bol-da gedem...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023