Gorky howpy

Beýni seni gorarmyşyn,
çekermişin yza mydam,
ata-baba görlen görgi,
belalary saklap ýatda,
çekinermiş adam şondan,
agzyn açsa, ýykyp atdan,
ýok etjek dek bolşewikler,
ýok etjek dek ýene biri,
beýni seni gorarmyşyn,
ýok edermiş, belki, diri.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024