Çörek nobatynyň sebäbi

Deregi darganda, düýbi darganda,
bir çüýüni özi ýasap bilmejek,
ulagyny satyn alyp başganyň,
bezeýärin diýip, özüne çenli,
suwuny çykaryp, peselder bende,
çörek nobatynyň nedeni, meger,
hem ýokarky, hem aşakkyy şermende.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021