Surat

Jogapkärçilik

Mekdebiňi ýapsa birisi gelip,
beýlekisi gelip ýumursa jaýyň,
sen içiňe salyp, dymsaň, çekilseň,
diýip bilmän hatda daşyňdan waýyň,
eýerjek bolmasaň zamana, döwre,
hamala, bar zatdan bar ýaly paýyň,
aýyplama başgalary ýat ilde,
günäkärläp bolsa özüçe çeýe,
meselesin çözjek bolup özüniň,
ozal özüň çykman özüňe eýe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021