Ýitirilen ynam

Aýratyn bir adam bolsun,
ýa-da bolsun tire-taýpa,
ýa-da millet, uly, kiçi,
haldan gaçyp, gidip içi,
ynanyp bilmese adam ogluna,
günäkärdir, belki, özi ozaly,
sebäbi her bende özüne osar,
ikinji tarapdan, bolandyr sada,
ynanandyr aşa, artykmaç ozal,
hem gelendir soňsuz aldanyp dada.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021