Surat

Diýýärler

Diýýärler sen käte samsyk bolmaly,
bilmezlige salyp, gülmeli içden,
samsyk etmek üçin samsygy beter,
süzen bolýan seni gözsüz süzgüçde,
subut etjek bolman ýeriň ýerdigin,
ýuwutjagyn bir gün etseň-de heder,
goý, samsyk diýsinler synlap keseden,
alajyň ýok, käte tentek bolmaly,
samsyk sürä ýakyn, daşdan esedip.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021