Gep derdi

Habary däl goja dünýäň,
hünäri däl elindäki,
ýa işleri, öwrenmeli,
durmuşy däl, güzeran däl,
ile gürrüň gerek bolsa,
gerek bolsa gep hem gybat,
geň görme entese, galsa
nirä barsa ölmez-gülmez,
gybat büren beýni, walla,
öz işini edip bilmez.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022