Surat

Agzybirlik oýny

Biri-birlerini oýnap oýnady,
gorkuzyp oýnady olar,
ürküzip oýnady olar,
ýakdym-ýakdym diýip, ot alyp ele,
wezipe ýetende, goragsyz tapsa,
çirkizip oýnady olar,
utjak bolup utuldylar agzybir,
ullakan türmäniň içinde indi,
içi türme, daşy türme türmäniň,
biri türmebaşy, beýleki eli,
çepi ýa-da sagy, tapawudy ýok,
beýlekiler ädik boldy aýakda,
ädiksizi deper ýaly keýpine,
ýa basgylap, geçer ýaly üstünden,
olar biri-birin oýnap oýnaýar,
hem ölmedik diýýär walla, üstün men!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021