Garybyň meselesi

Hudaý hemme ýurtda baýy goldaýar,
begleri goldaýar, jübüsi pully,
ýalbaranyň peýdasy ýok hiç ýerde,
garyp bolsaň sözüň geçmez, bu belli,
baý gyzyna gözüň dikseň, kör diýer,
ýa-da diýer gözi gülli.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021