Uly wezipe

Öz üstüňde işle diňe,
düşme gündiz, düşme gije,
çykjak bolma başgalaryň
depesine aýakgaply,
saýma ili horaz, jüýje,
öz-özüňi düzetjek bol,
ýitirmän biderek güýji.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021