Häkimiýet we biz

Wiktor Wasilýewden erkin terjime

Ykbal däl, häkimýet oýnaýar bizi,
bolşewikden tälim alan,
küşdüň çöpi ýaly göçüp keýpine,
awmy, olja edip samsyk wagzyna,
birlerimiz türmä düşýäs bigünä,
beýlekimiz sakçy bolýas agzyna.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020