Tämizlik

Sen eliňi hapalama her hapa,
hatda ýurduň bolsun batan,
içindäki ile-güne,
millete gerek bolmasa,
birinjiden, ömür ýetmez bu işe,
ikinjiden, demligiňden alar ol,
tämizlik bir, iki kişiň işi däl,
iliň özi tämizlense, bolar ol.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020