Garaşýanyň pelsepesi

Gowy günler geler, garaş,
awtobusa garaşan dek,
gitme duralgadan daşa,
gerek bolsa, ýolda ýaşa,
arasynda irkilme-de,
birden gelse, sen bilmeseň,
hemem diýseň ol gelmedi,
bolar seniň etdigiň kaş,
gowy günler geler, garaş!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020