Ritoriki sorag

I.M.

Okap, göz ýetirip köp zada, meger,
bizden ozal tanan bolşewik hany,
ýöne hemmä toşap ilki öz jany,
kädä gawun diýip ýazan bir dana,
ýa garpyza diýen sogan,
hem özüne dost bolmadyk ahyrda,
ýeke-ýalňyz, içip ölen
bize nädip dost boljakmyş, jan dogan?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020