Meňzeşlik

Wagyz zorlugynyň nökeri bolsaň,
ýalan zorlugynyň nökeri bolsaň,
ýa-da bolsaň tomaşaçy talaňa,
arasynda öz ömrüňem taladyp,
düşünmedik bolsaň düşnükli oýna,
gös-görnetin bilip kim-kimiň eden
hapa işlerini alýanyň boýna,
özüne dönügiň rolun oýnap,
geň görme meňzeşlik görseler sende
bakylman gurbanlyk kesilen goýna.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020