Surat

Kyn mesele

Köp eşitdim özüň oňar,
ýa özi şo, bagtyýatan,
ýene ile at dakýar,
dili uzyn boýundan,
diýlenini, eý, alla;
eger adam özün bilse,
ýa görse öz kemlerini,
ile eli degjekmi diý,
ýa biljekmi özün aldap?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020