Üç döwür

Ilki kommunizm geldi,
etdi soňsuz bagtyýar,
soňra geldi altyn asyr,
ýene bagtyň çägi ýok,
berkararlyk geldi, millet
ölýär hemem agy ýok.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019