Özüň bol

Sen özüňi tana ilki,
soň galjak bol özüň bolup,
geýme donun eneň-ataň,
dogan-gardaş, dolanan,
goňşy-golamyň biçen,
hala uzyn, hala kelte,
kesme ýeňiň bilen ýanyň
göwni üçin başgalaryň,
saklanjak bol içiňde
özüň bilen barka janyň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024