Surat

Özüni tapan

Gün mamla kim, bilmezmişin,
bizlmezmişin bimamla kim?
Hemem nur saçarmyş ýöne,
çoýmak üçin kimsäni däl,
ýa-da bolmak üçin başda,
diýenmiş ýaponlar özüni tapan
güne meňzeş bolar daşdan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019