Surat

Gül açylar...

Gül açylar solmak üçin,
adam doglar ölmek üçin,
ýok, bu galat, gül hem adam
bil, ne solar, ne-de öler,
ýaz gelse, açylyp bilse,
girse göwünlere gözel,
kime näme soňra ölse?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020