Nadanyň ody

Bilimli utanar ýalan sözlese,
Mejbur bolsa dymmasyza dymmaga;
Bilimsiz, nadanyň gözi açylar,
Kül üstünde bolsa, çykan dek daga,
Gygyrar, heňkirer diýilmese zat,
Bilimli uýalyp, çekilse yza,
Bilimsiz ýel alar, hem atar haýbat,
Adama däl, hak Allanyň özüne;
Taňrym, gora meni, bişirme hergiz,
Bilimsiz, nadanyň otsuz közüne!

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019