Öz ýoluň

Ýoluň üçin, ýodaň üçin
çarkandakdan salan, barýan,
iller bilen, özüň ýaly,
bir-birini hemem özün
aldan irden, agşamara,
bilse-de öz kimdigini,
ikiýüzli aglap-gülen,
alla-hudaý diýip ýalan,
kiçi dilden bärde her gün,
günäleme başgalary,
öz iliňde bolup sürgün.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021