Surat

Iki ömür

Kellesinden atylanlar öldüler,
adam bolup, belki, ýaşan gününde,
a beýnisi ýuwulanlar galdylar,
ömür boýy ýagty dünýäň tümünde...

Oýna giren oýnamaly oýnuny,
oýnan bolup özgeleri, özlerin,
arman, ata-babalary açykdy,
olar ýumup ýaşaýarlar gözlerin.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021