Biri häkim, beýlekisi ministr

Biri häkim, beýlekisi ministr,
içeri, daşary, adalat elde,
prokuror, kazy, aldajy kileň,
ilki iýmez, soňga goýar ümsümi,
gözi gorkan, ezilen il galpyldap,
öňlerinde eder mazar tansyny,
aýal, erkek, çaga, garry, parhy ýok,
güýji ýeten diňe bir-birin dalar,
il aglak bolanda, gorkanyn sylar.

Biri häkim, beýlekisi ministr,
içeri, daşary, adalat elde,
prokuror, kazy, aldajy kileň,
aýagasty edip ejiz, egsigi,
zorladar özüni özüne iliň,
goçy bolup hiç adamsyz obada,
nobaty ýetýänçä teletobada,
yz-yzyna gider iten ýerine
ilini, milletin, biri-birini,
biri häkim, beýlekisi ministr,
kädä gabar öz-özüniň pirini.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020