Surat

Eziz eneler

Korfuda biten miweler,
meniň stolumda bolmazdy, walla,
oteldäki garry ene
salmadyk bolsa Nazara,
pul alman, ýoguna bakman;
ýadymda barysy şu günki ýaly,
geçse geçsin näçe sene,
her gezek gelip-gidemde,
bir zatlar salardy hökman,
käbäm ejem Tejende,
a men utanardym, alla,
goýýan diýip azara...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020