Surat

Zeýrenme

Eger-eger zeýrenme,
düşündirme hiç haçan,
hemem aklama özüň
diýipdirler akylly,
köpi gören adamlar,
sebäbi aň-üşükli
şeýle biler ýagdaýyň,
bilmez asla bilmejek,
hemem hiç tama etme,
mamla bol ýa bimamla,
bagyşlamaz nadanlar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019