Surat

Ýylgyn güli

Oglankam, Tejeniň şor düzlüginde,
ejem jana saýgyçlyk çybyk kesýän günlerim,
bir gün geler, ýat ilde ýylgyn güllär işikde,
bezeg üçin bazardan elin alnyp ekilen,
a sen durup ýanynda, haýran galyp bakarsyň,
bakan ýaly azatlyga türmedäki deşikden,
diýseler men eger-eger, ynanmazdym kes-kelläm,
gelip-gelip 55-de ýylgyn gülün gördüm elläp...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019