Özüňdäki duşman

Adam aýtdy:

"Ýolbaşçylaryň dereksiz bolsa, nireden näme bela geljegini bilmersiň. Orsýetiň Günbatar bilen geçiren netijesiz gepleşiklerinden soň, Moskwa biržasyndaky gazna görkezijileri güwläp, aşaklygyna gaýtdy. Orsýetiň iň iri on kompaniýasy iki günde $40,1 mlrd arzanlady. Has anygy, Sberbank - minus $10 mlrd, Nornikel - minus $4,2 mlrd, Rosneft - minus $5,5 mlrd, Gazprom - minus $7,8 mlrd, Lukoýl - minus $4,2 mlrd, Nowatek – minus $3,6 mlrd, Polýus, NLMK, Sewerstal we Tatneft – hersi minus $800 mln. Bu hili ýolbaşçylaryň barka, başga duşman gerek däl."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022