Surat

Başga adamlar

Adam aýtdy:

"Norwegiýa gelip, köçedäki telefon budkasynda duran galyň telefon kitabyny göremde, gözüme ynanmadym. Bizde telefon budkasynda kitap däl, abat trubka tapylmaýardy. Aşgabatda, "Parahat" mikroraýonynda ýaşaýan jaýymda liftiň düwmeleri çilim basylyp, göçüp baranyma bir aý bolmanka işlemez ýaly edilipdi. Onsoň baran ýerimde liftiň düwmelerine seretdim, ýekeje-de çilim basylyp eredilen düwme görmedim. Bu, dogrudanam başga ýurtdy, bu ýerde başga adamlar ýaşaýardy. Olaryň ýolbaşçylary hem özlerine kybapdy..."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019