Täze medeniýet

Adam gürrüň berdi:
- Bilýäňmi, düýpden başga medeniýet döredi indi. Ozal diňe kärdeşler ýa dostlar bir-birini satan bolsa, indi ýakyn garyndaşlar, hatda iki dogan, telefonda sesini ýazyp, bir-birini kgb-ä satýar. Ýok, iş ýa baýrak almak üçin däl, diňe doganynyň özünden gowy ýaşamazlygy üçin.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019