Surat

Är-aýalyň gürrüňinden

- Ýanymda bolsaň gowu-laý, gelen pikiri aýdýan, senem belleýäň. Ýeke özüm bolsam, "Git, görýäň-ä, rulda otyryn-a!" diýip, barjak ýerime ýetýänçäm ylham bilen sögüşmeli bolýan.

- Onyň dogry. Ýöne pikirleriňi men bellesem, soň awtorlyk hukugy üstünde sögüşmeli bolaýmasaň...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024