Niýet

Eneň öldi gitdi ýüregin tutup,
Ataň diýýär: “Gelermikä gitmäkäk?”
“Bararsyň!” Öz-özüň ynandyrýarsyň.
Sebäbi niýetiň barmak ýeke-täk!

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019