Saýlanan ykbal

Bizi ýurda sygdyrmadyk gysganyp,
gyssanyp, müň ölüp ýeke ömürde,
giň jahany açyp berdi, görkezdi,
özün gabap gara çüňke, kömür dek,
talap galjak, hiç ölmejek mysaly,
adam, meger, bilip ýa-da bilmezden,
tapýar, alýar özüne bap ykbaly.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022