Çöpe barma

Çözgüt gözläp, aç-da bolsaň,
çöpe girme, çöpe girme;
kyn soraga jogap gözläp,
girme garma-gürmelige,
görüp durkaň ýagdaýyny,
gep bolmasa bar gözlegiň,
çöpden çözgüt tapmarsyň sen,
barma onuň golaýyna,
öz-özüň sylasaň eger,
ysy-da hiç, çöpe giren
esasy öz başyn eger.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021