Soňky jeza

Bozulan milletiň agysyn aglap,
ne özüňi horla, ne-de çagaňy,
türmä salyp, ogurlaýan çöregiň,
sabynyňy çilýän, suw bermän tomus,
soramaly bolma gyşyna gary,
kgb hiç, geçirersiň, çydarsyň,
gaçyp çyksaň, göýä köýen dek ary,
Onjugyň ýegeni, ummandan geçen,
şyltak atyp arlar, söz gelmez dile,
bozulan ulusa aglama sessiz,
gelen bela geler niýetiň bile.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022