Surat

Seýik sepilligi

Men bir gowy adam, açyk kitap dek,
kinodaky ýaly, ýuka ýürekli,
eline çem gelen ýaragy alyp,
garşy durýan şere, gorap ejizi,
ezileni azat edýän zulumdan,
ýöne erbet diýip o biri örän,
asyp özüň bulutlaryň deňinden,
bu birini itip uçutdan beýik,
bolsa-da bu edilýän zat durmuşda,
maýyp bolan göwne gözleme seýik.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022