Ýüreksiz tire

Seni süýtli geçi edip işikde,
ýa uzakdan sagjak ýüreksiz tire
düşüner ýurt diýip urunýan wagtyň,
hem düşüner sowan wagty ýüregiň,
sebäbi tapawut dürtüler göze,
sen ony hiç mahal aldap bilmersiň,
il ynanan bolar, ynanmaz söze.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024