Surat

Terne hakykaty

Seni çüňke gaban çöp,
çöri bilen topulyp,
saklap bilmän artyk kän,
ýoluň açar ýykylyp,
öz agramyn götermän,
dargar türme guranlar,
oglan-uşak agladyp,
köp bolsa-da uranlar,
sapak alman, öwrenmän
gidenlerden tirkeşip,
ili iberen ýerne,
ynanmazdyň diýseler,
bary bor terne-türne...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024