Seniň işiň

Deňsiz bilen deň bolmasaň,
sanaşmasaň bilip halyn,
ylalaşdy diýer alym,
ussat bolup öz ýanyndan,
pikir eder, deliliň ýok,
ýa çekinýäň, ýa-da samsyk,
o biriniň çeni, çaky
seniň işiň däldir artyk,
özi ýaly bolma her bir
açylanyň damak ýyrtyp.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024