Hökümet işi

Olar seni akyl-huşy
ýiti bilen çalyşmazlar,
kütek bilen çalyşarlar,
sypaýy däl, gepi düzüw,
gödek bilen çalyşarlar,
çalyşarlar kerler bilen,
eşitmeýän il zaryny,
çalyşarlar ýüreksize,
gyşyna gysan garyny,
gysymyna sorap barsaň,
seret, synla, köp çalşylan
içi şagal, daşy barsa...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024