Duşman içde bolsa...

Her adamda adam otyr birnäçe,
Içerde, aşakda ýapynyp ýorgan.
Olar bir adamy çekýär çar ýana,
Şondan adam ýetip bilmeýär ugran,
Ýetjek bolan menziline hiç haçan,
Duşman gije-gündiz aýaga kaksa,
Hemem içde bolsa, gutulmaz gaçan…

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019